Oversikt over alle som har vore med frå 2008

Namn

Fødselsår

Stemner

Jon Fredrik Hopland

1992

9

Hege-Renate G. Espeland

2000

9

Maria Grodås

2000

7