Saksdokument til ekstraord. årsmøte 12.01.2022

Postet av Else Jenny Staalnacke den 10. Jan 2023

Sidan kommunen ikkje kunne ta opp lånet, tek ST&IL det opp og kommunen betalar renter og avdrag. 

Dette må vedtakast i nok eit ekstraordinært årsmøte. 


Lånet ser slik ut: 


Nedbetalingstid 40 år med årleg forfall

Rente NIBOR 3 mnd + 1,35%

Stryn kommune betalar renter og avdrag direkte inn på lånet.


Vedtaket som skal fattast, er : 


Årsmøte i STIL vedtek å ta opp lån i Sparebanken Sogn og Fjordane på inntil kr. 10.250.000,-.

Lånet skal sikrast med kommunal garanti pålydande lånebeløpet.

XX og YY signerer lånedokumenta på vegne av STIL.


Vidare vedlegg til saka (Avtaler med kommunen etc) blir lagt fram på møtet, eventuelt tilsendt ved forespørsel til styreleiar Jenny Staalnacke, på elsjensta@gmail.com
Kommentarer

Logg inn for å skrive en kommentar.