Åpne booking
Pr time
Utan dusj
Med dusj
Eksterne grupper, lag, org.
500,00
600,00
Skular, barnehagar
500,00600,00
Grupper internt i Stryn Turn og IL
400,00
500,00
Utleige med instruktør
1000,001000,00

Ved leige må instruktør med sikringskurs vere til stades. Dersom ein ikkje har dette i gruppa sjølve, må ein leige med instruktør.

Heil helg, laurdag og søndag
4 000,00
4 000,00
Helg, kun ein dag
2 500,00
2 500,00